tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
17-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพืันที่ 5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรคลีน เซฟตี้
17-03-2023 ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล บริษัท ไมดาส ซัพพลาย จำกัด
17-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารปฏิบัติงาน ณ สำน้กงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 บริษัท รักษาความปลอดภัย ส.พัฒน์ เซอร์วิส จำกัด
17-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
17-03-2023 ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา จ้างเหมาบริการบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน นายธีระพงษ์ กูลสุวรรณ์
17-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตามโครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ นายวุฒินันต์ ภัทรสิทธิเสรี
17-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องออกบัตรคิว พร้อมอุปกรณ์ ร้าน อารีมา 24 สเตชั่นเนอรี่
24-02-2023 ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 1 คัน อู่เปี่๊๊ยกยนต์
04-02-2023 ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ อารีมา 24 สเตชั่นเนอร์รี่
15-12-2022 ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 1 คัน อู่เปี่๊๊ยกยนต์
06-12-2022 ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา จัดจ้างซื้อวัสดุในการฝึกอบรม จำนวน 5 รายการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.สมาร์ท ซัพพลาย
14-11-2022 ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา จัดจ้างซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.สมาร์ท ซัพพลาย
27-10-2022 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่องและเช่าเครื่องพิมพ์สำเนาดิจตอล จำนวน 1 เครื่องฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนซ์ อินเตอร์ ซัพพลาย
27-10-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง บริษัท ไมดาส ซัพพลาย จำกัด
27-10-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล บริษัท ไมดาส ซัพพลาย จำกัด
28-09-2022 ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล หจก.ไนซ์ อินเตอร์ ซัพพลาย
28-09-2022 ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตามโคงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ นายวุฒินันต์ ภัทรสิทธิเสรี
28-09-2022 ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำน้กงาน หจก.จักรคลีน เซฟตี้
28-09-2022 ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา เช่าเครื่องเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง หจก.ไนซ์ อินเตอร์ ซัพพลาย
28-09-2022 ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา จ้างเหมาบริการบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
 1 2 >