tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมหารือรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากตัวแทนสมาคม ชมรม เครือข่ายนักร้องฯ RSS

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมประชุมหารือรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากตัวแทนสมาคม ชมรม เครือข่ายนักร้อง นักแสดง นักดนตรี และผู้ประกอบการสถานบันเทิงคลับ ผับ บาร์

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมหารือรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากตัวแทนสมาคม ชมรม เครือข่ายนักร้อง นักแสดง นักดนตรี และผู้ประกอบการสถานบันเทิงคลับ ผับ บาร์  เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาจากผลกระทบโควิด – 19 พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุม โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน