tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์สดในรายการ NBT รวมใจสู้ภัยโควิด-19 RSS

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ให้สัมภาษณ์สดในรายการ  NBT รวมใจสู้ภัยโควิด-19

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.15 น. นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ให้สัมภาษณ์สดในรายการ NBT รวมใจสู้ภัยโควิด-19@ ทำเนียบรัฐบาล ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT2HD  ในประเด็น “มาตรการควบคุมแรงงานผิดกฎหมาย และการแพร่ระบาดโควิด-19 ในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร