tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นฯ RSS

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงกระทรวงแรงงาน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธี