tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ออกเยี่ยมเยี่ยนเพื่อให้กำลังใจ RSS

 

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายอรัญญา รักษายนต์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 จ..อ.เลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่  ออกเยี่ยมเยี่ยนเพื่อให้กำลังใจและแจ้งสิทธิประโยชน์แก่ญาติคนหางานที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ ในเขตคลองสามวา และเขตลาดกระบัง จากสถานการณ์การสู้รบระหว่างประเทศรัสเซียกับประเทศยูเครนเป็นเหตุให้คนไทยที่ไปทำงานในประเทศยูเครนเดือดร้อนและรัฐบาลกำลังเร่งอพยพกลับเมืองไทย