โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน(กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการฯ)

 

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 น. นางเพ็ญศรี ปราชญ์นครเขตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 มอบหมายให้นางสาวภัสพร แก้วทองเกลอ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ จัดฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน(กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สนามฟุตซอล วังนันทอุทยาน ศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการทำงาน การประกอบอาชีพหลังปลดประจำการ พร้อมมีนายจ้าง/สถานประกอบการมาเข้าร่วมรับสมัครงานจำนวน 15 แห่ง อาทิเช่น บริษัท รักษาความปลอดภัยการ์ดฟอร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท นภดล เอส กรุ๊ป จำกัด, บริษัท เฟรช คาร์ จำกัดเป็นต้น และมีอาชีพที่นำมาสาธิตพร้อมฝึกปฏิบัติจำนวน 2 อาชีพ คือ การทำรองเท้าแฮนด์เมด และการทำหมูทอด การดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมถามตอบกับวิทยากรฝึกอาชีพ ร่วมสมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการ และได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการทำงาน สามารถนำไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพและการสมัครงานได้ต่อไป