นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุน เพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 2/2565
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมหารือกับกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการสถานบันเทิง คลับ ผับ บาร์
อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานกัมพูชา
อธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากภาคเอกชนช่วยเหลือคนงานตามมาตรการปิดแคมป์ สู้ภัยโควิด-19

 < 1 2 3 4 >  Last ›