ก.แรงงาน ชวนคนไทยหางานผ่านเว็บไซต์

 

ก.แรงงาน ชวนคนไทยหางานผ่านเว็บไซต์ "ไทยมีงานทำ" มีตำแหน่งงานรองรับ 1.5 แสนอัตรา

.

กระทรวงแรงงาน เตรียมตำแหน่งงานว่าง 159,703 อัตรา รองรับผู้ที่กำลังมองหางานทำ ไม่ว่าจะเป็นผู้จบการศึกษาใหม่ กลุ่มผู้เปราะบาง กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ" คลิก > https://smartjob.doe.go.th/

.

แพลตฟอร์มดังกล่าวจะช่วยให้ผู้มองหางานทำสามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด ด้วยการ Matching ตำแหน่งงานตามพื้นที่ ภูมิลำเนา รวมถึงจับคู่ตำแหน่งงานจากความรู้ ความสามารถ และทักษะที่มีอยู่

.

นอกจากนี้ ยังให้บริการสำหรับนายจ้าง สถานประกอบการที่ต้องการช่องทางรับสมัครงาน โดยการลงทะเบียนนายจ้าง เพื่อประกาศตำแหน่งงานและคัดลอกรายชื่อผู้หางาน

.

ปัจจุบัน แพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ" ได้ดำเนินการปรับปรุงและรวบรวมข้อมูลการจ้างงานจากภาครัฐ ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากสำนักงาน ก.พ. ซึ่งมีตำแหน่งงานจากหน่วยงานราชการกว่า 300 หน่วยงาน ตำแหน่งงานภาคเอกชน และบริษัทจัดหางานชั้นนำ

.

โดยตำแหน่งงาน 5 อันดับแรกที่นายจ้าง/ผู้ประกอบการ มีความต้องการมากที่สุด ได้แก่

แรงงานด้านการประกอบ

แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์

พนักงานขายของหน้าร้านและสาธิตสินค้า

ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหน้าการค้าอื่น ๆ

ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า

อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/53261