ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
17-08-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสมุดฉีก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ รวมอุปกรณ์
17-08-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอารีมา 24 สเตชั่นเนอร์รี
17-08-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเสื้อยืดคอปกพร้อมปักข้อความ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายใหญ่ พรรณิกร
08-07-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮว 2355 กรุงเทพมหานคร โดยจำเพาะเจาะจง ร้านอู่เปี๊ยกยนต์
08-07-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญรวมอุปกรณ์
08-07-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญรวมอุปกรณ์
24-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โครงการเพิ่มประสิทธภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน โดยจำเพาะเจาะจง นางสาวรัตติยากร เทพประสิทธิ์
24-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ โดยจำเพาะเจาะจง นายธัญวัฒน์ จ้อยเจือ
24-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวริญญาภัสร์ นีลฉัตรพัฒน์
13-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญรวมอุปกรณ์
10-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญรวมอุปกรณ์
 < 1 2