รองอธิบดีกรมการจัดหางานร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการปรับปรุงมาตรการเกี่ยวกับการกำกับดูแลฯ

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการปรับปรุงมาตรการเกี่ยวกับการกำกับดูแลคนเข้าเมืองและการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 4-4/2565

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการปรับปรุงมาตรการเกี่ยวกับการกำกับดูแลคนเข้าเมืองและการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 4-4/2565 ผ่านระบบ Video Conferenc ณ ห้องทำงานชั้น 9 กรมการจัดหางาน  โดยมีนายประพันธ์ นัยโกวิท ประธานกรรมการพัฒนากฎหมาย เป็นประธานการประชุม