รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการการค้าต่างประเทศ (OR) ชั้น 9 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ