โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน (กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการ)

 

วันที่ 13 มกราคม 2566 นางสาววรรณวนัช ตันหยง ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6  ได้มอบหมายให้นางสาวสรัสวดี พุ่มสุวรรณ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน (กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการ ที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน) โดยร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ ณ สนามฟุตซอล วังนันทอุทยาน ศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยทางสำนักงานฯ ได้ประชาสัมพันธ์ถึงภารกิจของกรมการจัดหางานให้กับทหารกองประจำการได้ทราบ   และภายในงาน ยังมีการตั้งโต๊ะรับสมัครงานของนายจ้าง/สถานประกอบการ จำนวน 17 บริษัท เช่น บริษัท ไทยสมายล์ บัส จำกัด ,บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ,บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด เป็นต้น นอกจากนี้ยังการสาธิตอาชีพอิสระพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 อาชีพ คือ 1.การทำหมูพวง 2.การทำสายคล้องแมส 3.การทำกระเพาะปลา ทั้งนี้มีทหารเข้าร่วมงานจำนวน 204 นาย และได้รับความสนใจเป็นอย่างดี