tel โทรศัพท์ : 0 2422 3916 - 19 email ar7@doe.go.th

นัดพบแรงงาน

 

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ ๗ ได้ดำเนินการจัดงานนัดพบแรงงาน ณ อาคารชาญชัยอเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี