tel โทรศัพท์ : 0 2422 3916 - 19 email ar7@doe.go.th

ตรวจสอบสถานประกอบการและบันทึกคำให้การนายจ้างตามเรื่องร้องเรียน

 

วันที่ 2 เม.ย. 64 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 โดยนางพัชรา เสมสามารถ            นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนิติกร ได้ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวตามที่ได้รับร้องเรียนทางโทรศัพท์ว่า  มีคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน และไม่สวมหน้ากากอนามัย  ขณะทำงาน ณ บริษัท ฟูฟู โปรดักส์ จำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก ตั้งอยู่เลขที่ 21/68-69 ซอยกาญจนาภิเษก008 แขวงหลักสอง  เขตบางแค กทม. ซึ่งสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 414/213 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.จากการตรวจสอบกรรมการบริษัทได้ให้การว่าบริษัทฯ ได้เช่าอาคารดังกล่าวมาแล้วกว่า 1 ปี เพื่อเป็นจุดพักและส่งสินค้าของบริษัทฯ โดยปัจจุบันมีการจ้างคนไทย 9 คน คนต่างด้าวสัญชาติลาว 5 คนในตำแหน่งกรรมกร ไม่พบคนต่างด้าวผิดกฎหมายตามที่ร้องเรียน ส่วนชื่อร้านเบสการ์ดนั้น  เป็นชื่อร้านของผู้เช่ารายเดิม

  ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างคนต่างด้าวทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้มอบเอกสารกฎหมายพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกำชับมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติถูกต้องอีกด้วย