tel โทรศัพท์ : 0 2422 3916 - 19 email ar7@doe.go.th

ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวในสถานประกอบการ

 

เรียน ผู้บังคับบัญชา

         วันที่10 มีนาคม 2566 นางสาวสุธิดา พึ่งรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจฯลงพื้นที่พบปะนายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อประชาสัมพันธ์และรับแจ้งตำแหน่งงานว่าง ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดหางานในประเทศ และแนะนำขั้นตอน/วิธีการ และหลักเกณฑ์การจ้างงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 

1. บริษัท เจียงตู เฟิร์สท คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง มีการจ้างแรงงานไทย 30 คน และมีการขออนุญาตจ้างคนต่างด้าวเข้าทำงาน 170 คน พบว่าเป็นสัญชาติเมียนมา 40 คน และสัญชาติกัมพูชา 130 คน จากการตรวจสอบพบว่าทุกคนมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมาย

2. บริษัท โชคประพันธ์ ก่อสร้าง ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง มีการจ้างแรงงานไทย 25 คน ไม่พบการจ้างแรงงานต่างด้าว

3. ร้านบ้านโรตี @จรัญ 13 ประกอบกิจการ ร้านอาหาร พบแรงงานต่างด้าวหญิง 3 คน จากการตรวจสอบพบว่ามีใบอนุญาตทำงาน 1 คน สัญชาติกัมพูชา และทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน 2 คน สัญชาติลาว 2 คน จึงได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.บางเสาธง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป