tel โทรศัพท์ : 0 2422 3916 - 19 email ar7@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
อาชีพอิสระ 120 อาชีพ
รัฐบาลมาเลเซียกำหนดให้แรงงานต่างชาติต้องมีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม
คำแนะนำการเดินทางไปประเทศยูเครน
การโฆษณาชวนเชื่อให้มาทำงานในประเทศญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมาย
แจ้งเตือนคนไทยที่ไปทำงานในกาตาร์อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ยาเสพติดในไต้หวัน
การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณญี่ปุ่น 2559
ระงับการจัดส่งแรงงานไทยและการอนุญาตเดินทางไปทำงานในประเทศลิเบียและประเทศอิรักในทุกกรณี
​แจ้งเตือน การถูกหลอกไปค้าประเวณีในประเทศโอมาน
สาธารณรัฐเกาหลีขยายเวลาเพิ่มอีก 3 เดือน สำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอย่างผิดกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลีโดยให้แจ้งการเดินทางออกนอกประเทศด้วยความสมัครใจ
ธ.ก.ส. ปล่อยกู้สนับสนุน แสนบาท ต่อราย ดอยเบี้ย 7%ส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ
บทลงโทษสำหรับผู้ได้รับยกเว้นตรวจลงตราที่พำนักในใต้หวันเกินกำหนด/แรงงานต่างชาติ หลบหนีในไต้หวัน
‹ First  < 2 3 4