tel โทรศัพท์ : 0 2422 3916 - 19 email ar7@doe.go.th

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน)

 

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล(รายวัน) 
โครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

** ท่านจะต้องสมัครกับทางจัดหางานที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ปัจจุบันเท่านั้น
(สจก.7 รับผิดชอบ เขตตลิ่งชัน บางแค ภาษีเจริญ หนองแขม และทวีวัฒนา)
มิเช่นนั้นจะถือว่าการสมัครงานเป็นโมฆะ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 
ตั้งแต่วันที่ 15 - 17 เมษายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
(ไม่เสียค่าธรรมเนียม)

หรือยื่นผ่าน google forms ของ สจก.7 ตามลิ้งด้านล่างนี้
https://docs.google.com/…/1dEjeeGBC9Dgt598gJnwcdvAD3G…/edit…

หรือสแกน QR CODE