ร่วมพิธีบวงสรวง ถวายพานพุ่มสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันรัฐวิสาหกิจฯ

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมพิธีบวงสรวง ถวายพานพุ่มสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานฝ่ายรัฐบาล ร่วมพิธีบวงสรวง ถวายพานพุ่มสักการะ และกล่าวสดุดีรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและความสำคัญของรัฐวิสาหกิจไทย เนื่องในโอกาสวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงสถาปนารัฐวิสาหกิจให้ดำเนินงานในกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อำนวยประโยชน์สุขแก่ราษฎรจวบจนปัจจุบัน โดยมี นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมพิธี นายสราวุธ สราญวงศ์ รองเลขาธิการบริหารสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ ลานพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สำนักงานใหญ่การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร