ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะเมื่อวันที่5ก.ค.65

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ตามมติคณะเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยมีนายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ของหน่วยงานด้านสาธารณสุข และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง