ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ขอเชิญ ประชาชาชน คนหางาน เข้าร่วม งานนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางประจำเดือนกันยายน 2561
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางประจำเดือนสิงหาคม 2561
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางประจำเดือนกรกฎาคม 2561
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางประจำเดือนมิถุนายน 2561
นัดพบแรงงาน มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อคนไทยมีงานทำ
ประกาศแรงงานประมงทะเลที่มี Passport ยังเหลืออยู่สามารถทำงานประมงทะเลได้
ประกาศสำนังงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง สิ้นสภาพใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ
เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามาตรา 83 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเล
การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานประเทศไต้หวัน กับนายจ้างบริษัท Tripod Technology Corporation ตั้งแต่วันที่ 12 - 20 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดระนอง
การลักลอบทำงานของหญิงไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ไต้หวันรับอีก..พนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้า เพศหญิง 36 คน ขึ้นบัญชีสำรอง 10 คน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแรงงานฉะเชิงเทรา รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเพิ่มทักษะภาษาเกาหลี
ทัณฑสถานหญิงธนบุรีให้สิทธิ มาตรา 35 จัดพื้นที่ให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
นายจ้างไต้หวัน..รับสมัครคนงานทั่วไป 2 อัตรา ขึ้นบัญชีสำรองอีก 8 อัตรา รับสมัครถึง 15 พ.ย. 61
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานรายไตรมาสที่ 2/2561
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ 2/2561 เรื่อง สั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เรดดี้ เวิร์ค โปร จำกัด]
‹ First  < 18 19 20 21 >