กรมการจัดหางานจะปิดการใช้งานระบบสารสนเทศแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป