อธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่แจกข้าวกล่องและอาหารแห้ง