นายจ้าง/สถานประกอบการ กล่าวขอบคุณกรมการจัดหางาน แจกข้าวกล่องแคมป์ก่อสร้าง เฟส 2