แรงงาน กล่าวขอบคุณกรมการจัดหางาน แจกข้าวกล่องแรงงานแคมป์ก่อสร้าง เฟส 2