วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษรมหามงคลปี 2565

 

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00น. นายธนภูมิ ชัยฤกษ์   จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษรมหามงคล ปี 2565  โดยมีคุณฐาปนา รักติประกร รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานประกอบพิธี  ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา ณ วัดสุวรรณดาราราม  ราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา