วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา

 

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี  พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายธนภูมิ ชัยฤกษ์ จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคานหาม ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา