วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด

 

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 9.30 น. นายธนภูมิ ชัยฤกษ์  จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยมีนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา