วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย ร่วมกิจกรรม Big Cleaning พื้นฟูหลังสถานการณ์อุทกภัย

 

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning พื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและชุมชนภายหลังสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายประพันธ์ ตรีบุบผา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ณ.วัดเชิงท่า ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาวัด โรงเรียน และสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน ให้มีความเหมาะสม สะอาด สวยงาม และเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี