23 ก.ค. 63 พิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการสู่นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
8 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้
 3 ก.ค. 2563 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
24 มิถุนายน 2563  สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤติ
17 มิถุนายน 2563 สร้างการรับรู้มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
16 มิถุนายน 2563 สร้างการรับรู้มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

‹ First  < 15 16 17 18 19 >  Last ›