ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เตือนคนไทยที่จะไปทำงานในตุรกี
QR CODE สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการที่จะดำเนินการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามจังหวัด
เปิดขั้นตอนการใช้งาน 'ไทยชนะ' สำหรับผู้ประกอบการและประชาชน
การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2564
สามารถแสกน QR CODE เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเดือนกุมภาพันธ์2564 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สามารถแสกน QR CODE เพื่อรับข่าวสารงานต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers) ในประเทศไทย
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดเพชรบูรณ์ ฉบับที่ 21
สามารถแสกน QR CODE เพื่อดูตำแหน่งงานว่างและสมัครงานได้ โดยไม่ต้องเดินทางมา
โครงการ จ้างงานเด็กจบใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการทดสอบทักษะฝีมือแรงงานภาคอุตสาหกรรมสำหรับแรงงานไทยที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นประเภทแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ
ขยายเวลาระงับการให้บริการศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราว (CI)
เชิญทุกท่านชมไลฟ์สด ในวันที่ 8 มกราคม 2564
แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อน 29 ธ.ค.63 ขึ้นทะเบียนขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์
5 มาตราการเร่งด่วน ในการป้องกัน Covid 19 พระนครศรีอยุธยา (คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1/2564)
แนวทางผ่อนผันขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสามสัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)
มาตราการรณรงค์ สร้างความรับรู้ ความเข้าใจการใช้มาตรการทางด้านสาธารณสุข
มาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 9 ประเภทกิจการเกษตร/ปศุสัตว์ (เพศชาย)
เชิญทุกท่านชมไลฟ์สด ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563
‹ First  < 11 12 13 14 15 >