ขอชะลอการออกใบอนุญาตทำงาน (บต.39) ให้กับคนต่างด้าว เนื่องจากอยู่ในระหว่างจัดสรร