คู่มือระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวทางอิเล็กทรอนิกส์ 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม มติ ครม. 5 ก.ค. 65)

 


การดำเนินการตามมติ ครม. 5 ก.ค. 65 จะแบ่งช่วงการดำเนินการ 3 ช่วงระยะ คือ
1.ช่วงที่ 1 วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565
- บันทึกข้อมูล
- ยื่นคำขอ Namelist
- พิจารณาอนุมัติ Namelist


2.ช่วงที่ 2 วันที่ 16 สิงหาคม - 15 ตุลาคม 2565
- ชำระเงิน (100+900)
- ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (บต.50)


3.ช่วงที่ 3 วันที่ 16 สิงหาคม 2565 - 13 กุมภาพันธ์ 2566
- ยื่นเอกสารประกันสุขภาพ
- รับใบอนุญาตทำงาน
- ตรวจอัตลักษณ์ ณ สตม.
- ตรวจ 6 โรค รพ.รัฐ/รพ.เอกชน
- ยื่นเอกสาร/พิจารณาอนุมัติในระบบ
- ปรับปรุงทะเบียนประวัติ
(กทม. สำนักเขต กทม. ต่างจังหวัด ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค/สาขาจังหวัดหรือสถานที่อื่นที่กรมการปกครองกำหนด


 


สามารถคลิกที่ภาพด้านล่างเพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ


เว็บไซต์สำหรับเข้าใช้งานระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวทางอิเล็กทรอนิกส์ 4 สัญชาติ
(กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) มติ ครม. 5 ก.ค. 65


วีดีโอขั้นตอนการขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565


คลิกที่นี้ !! เพื่อดูวีดีโอขั้นตอนการขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว 4 สัญชาติ