ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน ค้นหา

 รายการ
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บริษัทจัดหางาน จ๊อบฟอร์ จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บริษัทจัดหางาน ไวส์ แอนด์ โอเค คอนซัลติ้ง จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บริษัทจัดหางาน เจเอซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด]
จต.2 - อ65 /000110 กรรมกร (ชาย 15 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 - อ65 /000109 พนักงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (ชาย 30 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 - อ65 /000089 พนักงานผลิตสิ่งทอ (ชาย 3 คน) (ไต้หวัน)
ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่าด้วย การละหมาดวันศุกร์
ขอส่งคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องมาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ดรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กำหนดนโยบายและแนวทางสิทธิมนุษย์ชน เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินงานของกรมการจัดหางาน
ห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว
เรื่อง จัดตั้งศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Hospital)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เลื่อนการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System)ครั้งที่ 9 ประเภทกิจการเกษตร/ปศุสัตว์ และก่อสร้าง