วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงาน 11/2565

 

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ณ.ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงแรงงาน นโยบายจังหวัด การบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงแรงงานและการดำเนินการตามข้อสั่งการต่างๆ

   ทั้งนี้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดฯ ขอมอบแจกันดอกไม้เพื่อขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสที่ท่านได้รับรางวัลผู้ว่าราชการสำเภาทอง ประจำปี 2565