วันที่ 29 พ.ย. 2565 นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน

 

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอง ผอ.รมน.จ.อย.(ท) หัวหน้าส่วนราชการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นายกเทศมนตรีทุกแห่งและภาคเอกชน  เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา