รมว.แรงงาน  ส่ง ‘โฆษก’ เยี่ยมกลุ่มบายศรีบึงกาฬ สร้างอาชีพเสริม รับนักท่องเที่ยวสายมู   วันนี้ ( 11 พ.ย.65)  นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะให้กำลังใจกลุ่มอาชีพทำบายศรีท่าเรือขวัญชัยนาคา  จังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน จัดหางานจังหวัดบึงกาฬ ประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่มให้การต้อนรับ ณ กลุ่มอาชีพบายศรีท่าเรือขวัญชัยนาคา อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ   นางเธียรรัตน์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่คลี่คลายลงในปัจจุบัน ทำให้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัว ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงมีนโยบายให้กระทรวงแรงงานเร่งส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน ประชาชนมีทักษะฝีมือ มีงานทำ มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   ในวันนี้ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงได้มอบหมายให้ดิฉันและคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมพบปะให้กำลังใจแก่สมาชิกกลุ่มอาชีพทำบายศรีท่าเรือขวัญชัยนาคา ที่จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งจากการพูดคุยกับสมาชิกกลุ่ม พบว่า กลุ่มนี้เป็นกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 13 คน สมาชิกมีรายได้เสริมนอกเหนือจากการกรีดยางพาราเป็นหลัก เฉลี่ยคนละ 10,000 - 15,000 บาทต่อเดือน ซึ่งจังหวัดบึงกาฬ เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับความเชื่อ ไสยศาสตร์ เครื่องรางของขลังที่มีประวัติตำนานหลายแห่ง ทำให้ในแต่ละช่วงมีนักท่องเที่ยวสายมูเข้ามาสักการะบูชาตามพลังศรัทธาเป็นจำนวนมาก การทำบายศรีจึงเป็นอีกอาชีพเสริมหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านในชุมชนได้เป็นอย่างดี สำหรับกลุ่มทำบายศรีแห่งนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬได้เข้ามาส่งเสริมการรวมกลุ่มและสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน นอกจากนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัด ได้นำอาสาสมัครแรงงานของหมู่บ้านมาประชาสัมพันธ์ประสาน  ภารกิจกระทรวงแรงงานให้แก่สมาชิกในกลุ่มนี้ด้วย