อธิบดีกรมการจัดหางาน ลงนามในบันทึกความเข้าใจโครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมระหว่างภาครัฐและเอกชน

 

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน  ลงนามในบันทึกความเข้าใจโครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  พร้อมด้วย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน  นายสมชาย มรกตศรีวรรณ  นายอรเทพ อินทรสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารกรมการจัดหางาน ร่วมงาน  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน