จังหวัดบึงกาฬ โดย นายสนิท ขาวสะอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ขอเรียนเชิญ นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ นักเรียนนักศึกษา ประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมงาน “โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่” สำหรับผู้ที่จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co-payment) “รัฐช่วยเสริม เอกชนช่วยสร้าง” จ่ายกันคนละครึ่ง ใน วันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2563

 

จังหวัดบึงกาฬ โดย นายสนิท ขาวสะอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

ขอเรียนเชิญ นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ นักเรียนนักศึกษา ประชาชนผู้สนใจ

เข้าร่วมงาน “โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่”

สำหรับผู้ที่จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co-payment)

“รัฐช่วยเสริม เอกชนช่วยสร้าง” จ่ายกันคนละครึ่ง