ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
ตำแหน่งงานว่างวันนัดพบแรงงานย่อย (นายจ้างมารับสมัครเอง)
ตำแหน่งงานว่างวันนัดพบแรงงานย่อย (นายจ้างที่ไมไ่ด้มารับสมัครเอง)
น้ำดื่ม โอเค (บริษัท สุรินทร์เพียวริตี้)
ตำแหน่งงานประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2563
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ตำแหน่งงานประจำเดือนกรกฎาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการรายวัน ตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 9-13 มีนาคม 2563
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 10 มีนาคม 2563
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมการจัดหางาน
ประกาศรับสมัครงาน ธกส.บึงกาฬ จำกัด ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ
ประกาศรับสมัครงาน ธกส.บึงกาฬ จำกัด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด