รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับผู้แทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.  นายเชิดศักดิ์  วิสุทธิกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับ  Mr. Myo Myint Naing และ Mr. Ye Yan Aung  ทูตแรงงานเมียนมา ประจำประเทศไทย  และคณะ   ในโอกาสเข้าพบหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของแรงงานเมียนมาในประเทศไทย  ณ ห้องประชุมกองนิติการ ชั้น 13 กรมการจัดหางาน