รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับนายกสมาคมผู้นำเข้าและให้บริการแรงงานต่างด้าวและคณะฯ

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับนายกสมาคมผู้นำเข้าและให้บริการแรงงานต่างด้าวและคณะฯ เข้าพบหารือเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ  (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)” ในการบริหารจัดการแรงงานที่อยู่ภายนอกประเทศและภายในประเทศ ณ ห้องทำงานชั้น 9 กรมการจัดหางาน