วันนี้ (4 พ.ย. 2565) นางนิธิอร บุญญานุสิทธิ์ จัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายนเรศ บุตรดี RSS

 

     วันนี้ (4 พ.ย. 2565) นางนิธิอร บุญญานุสิทธิ์ จัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายนเรศ บุตรดีวงค์ เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงานพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ออกปฏิบัติงานตามโครงการคุ้มครองป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ในเขตพื้นที่ อำเภอประโคนชัย และอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กรณีคนหางานถูกระงับการเดินทาง ณ ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง แนะนำวิธีการเดินทางไปทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับญาติคนหางาน ประชาชนทั่วไป และผู้นำชุมชน ได้ทราบแล้ว