วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นางนิธิอร บุญญานุสิทธิ์ จัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางนาตญา แส RSS

 

 วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นางนิธิอร บุญญานุสิทธิ์ จัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางนาตญา แสงสกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธาน