วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.10 น. นางนิธิอร บุญญานุสิทธิ์ จัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบหมายใ RSS

 

 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.10 น. นางนิธิอร  บุญญานุสิทธิ์ จัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดหางานในประเทศ โดยนางพัชรมาศ ผิวผ่อง นักวิชาการแรงงาน และนางสาวบัวพัด ศิริวัฒน์ นักวิชาการแรงงาน จัดรายการวิทยุ "จัดหางานสัมพันธ์" ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ เอฟเอ็ม 101.75 เมกกะเฮิรตซ์ ทุกวันพุธ เวลา 11.10 - 11.35 น. เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์