รมว.แรงงาน มอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานแก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่

 

รมว.แรงงาน มอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานแก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ 

วันที่ 14 มกราคม 2562 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานแก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุม โดยได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานบูรณาการขับเคลื่อนนโยบาย 13+4+7 และมอบแนวทางการปฏิบัติงานในประเด็นดังนี้

1.การเตรียมแรงงานเข้าสู่ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

2.การรับรองอนุสัญญา C188

3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานประมง

4.การส่งเสริมแรงงานไทยไปทำงาน ต่างประเทศ

5.การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

6.การขับเคลื่อนยุวแรงงาน/ฝึกอาชีพผู้ต้องขัง/ส่งเสริมอาชีพทหารปลดประจำการ

7.การส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ/คนพิการ