“ไทยร่วมฉลอง 100 ปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศ”

 

วันที่ 11 เมษายน 2562 ที่ห้องส่งสถานีโทรทัศน์ NBT พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย Mr.Graeme Buckley ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย กัมพูชา และ สปป.ลาว ร่วมสนทนาประเด็น “ไทยร่วมฉลอง 100 ปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศ” โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ร่วมรับฟัง กำหนดออกอากาศในรายการ “เคลียร์ คัด ชัดเจน” ทางสถานีโทรทัศน์ NBT วันที่ 16 เมษายน 2562 เวลา 20.30-21.00 น.