1
อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) ครั้งที่ 4/2563
อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมคณะกรรมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 10/2563
อธิบดีกรมการจัดหางานประชุมติดตามผลและมอบแนวทางการดำเนินการ โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment)
อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมในหลวง ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับนายกสมาคมผู้นำเข้าและให้บริการแรงงานต่างด้าวและคณะฯ

 1 2 3 >  Last ›