ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 3/2565
อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมมอบข้าวสารให้กับมูลนิธิรักษ์ไทย และเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG)
อธิบดีกรมการจัดหางาน นำคณะผู้บริหารกรมการจัดหางาน ประชุมรับมอบนโยบายกรมการจัดหางาน ปี 2565 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมต้อนรับหัวหน้าสำนักงานองค์การแรงงานระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ในโอกาสการเข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงแรงงาน
พิธีเปิดงาน Grand opening celebration of the first Gigafactory in ASEAN Energy Transformation to The Future : พลังงานเพื่ออนาคต
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 3/2564

 1 2 3 >  Last ›