ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานจังหวัดนครปฐม
อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับผู้บริหารบริษัท HYUNDAI HEAVY INDUSTIES ประเทศเกาหลีใต้ และผู้บริหารบริษัทจัดหางาน บ๊อสส์ดีไล้ท์ แมนพาวเวอร์ จำกัด ประเทศไทย พร้อมคณะ
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเชิงนโยบายและกฎหมายแรงงาน
อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมคณะรมว. สุชาติ ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมพิธีเปิดงานเสวนา GrabNEXT “ยกระดับประเทศไทย เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”
ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน ร่วมให้การต้อนรับ สมาคมทำความสะอาดภายในอาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (JBMA) และศูนย์สนับสนุนการรับชาวต่างชาติที่มีความสามารถพิเศษ (ASCF)
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34

 1 2 3 >  Last ›