ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ข่าวดี !! รับสมัคร “แอร์โฮสเตส” สิงคโปร์แอร์ไลน์ 60 อัตรา
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน ตุลาคม 2561 โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับนายจ้างบริษัท BEA Therapy Sdn. Bhd. ครั้งที่3
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 23
มาตรการ "สมัครใจเดินทางกลับประเทศ"
เรื่อง การลักลอบทำงานของหญิงไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน กันยายน 2561 โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Poiny System) ครั้งที่ ๕ //กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงาน เชิญชวนเข้ารับการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษา ด้านช่าง และด้านคณิตศาสตร์ เพื่อฝึกเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.30 ณ ห้องอบรมภาษา วิทยาลัยแรงงาน
กรมการจัดหางานได้ประกาศรับสมัครคนงาน เพื่อไปทำงานในไต้หวัน กับนายจ้าง บริษัท Kingwhale Corporation ประเภทธุรกิจ สิ่งทอ และฟอกย้อม ตำแหน่งพนักงานผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ จำนวน 10 คน และขึ้นบัญชีสำรอง 10 คน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือ ไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of workers:TIC) ครั้งที่13 ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กันยายน ๒๕๖๑
เรื่อง ศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
กรมการจัดหางานได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี 2561 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 - 7 กันยายน 2561
แจ้งเตือนคนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปทำงานที่ประเทศกาตาร์
แจ้งย้ายศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน กรกฎาคม 2561 โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังเพื่อมิให้คนไทยไปกระทำความผิดเพิ่มขึ้นในมณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
แจ้งเตือนคนไทยถูกจับคดียาเสพติดและกิจกรรมผิดกฏหมายเพิ่มขึ้นในสาธารณรัฐเกาหลี
เตือนภัยการหลอกลวงคนหางานทางอินเทอร์เน็ต
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›