ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง อัตราค่าตรวจสุขภาพสำหรับคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
รมว.เฮ้ง ขานรับนโยบายเปิดประเทศ 1 พ.ย. 64 หลังโควิดทุเลา เตรียมตำแหน่งงานว่างกว่า 2 แสนอัตรา
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กกจ. รับรางวัลหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2564
แนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 64
“ครม.” ไฟเขียว กระทรวงแรงงาน ตรวจแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการพบไม่มีใบอนุญาตทำงานจับขึ้นทะเบียนทันที
รมว.แรงงาน สั่งกรมการจัดหางานขยายผลต้นตอนายหน้าเถื่อนหลอกหญิงไทย ค้ากามดูไบ
จับกัง 1 สั่งเตรียมแนวทางจ้างแรงงานไทย ทดแทนแรงงานต่างด้าว
รมว. แรงงาน ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางนำเข้า MOU เพื่อเสนอต่อศบค.พิจารณาต่อไป
นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา เมียนมา ลาว) ที่ลงทะเบียนตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ให้ดำเนินการดังนี้
นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่มีใบอนุญาตทำงานหมดอายวันที่ 30 กันยายน 64 ให้ยื่นขออนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี
อนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศของบริษัทจัดหางาน เอ็มโอยู 2018 จำกัด
วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนสิงหาคม 2564
การดำเนินการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามมติ 30 สิงหาคม 2562 ที่หมดอายุ 30 ก.ย 64 และ 31 มี.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (JFT-Basic)
เตือนแรงงานไทยในเถาหยวนต้องระวัง! เถาหยวนเพิ่มความเข้มในมาตรการป้องกันโรคระดับ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติตามมาตราฐานการรับรองสำหรับองค์การผู้ส่ง
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดสอบทักษะฝีมือแรงงานที่มีทักษะเฉพาะของประเทศญี่ปุ่น
“นายกตู่” สั่ง “รมว.เฮ้ง” เตรียมตำแหน่งงาน EEC เกือบ 4 แสนอัตรา ช่วยคนตกงาน
'ลุงตู่' กำชับ ‘รมว.เฮ้ง’ ดูแลแรงงานไปทำงานภาคเกษตรที่อิสราเอล ปลื้ม! ปี 64 ต้องการแรงงานไทยทะลุเป้า
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›