ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์พร้อมกำหนดการสอบกับนายจ้างบริษัท Sands China Limited มาเก๊า RSS