วิธีการลงทะเบียนและสมัคร เพื่อไปทำงานในรัฐอิสราเอลภายใต้โครงการ TIC ครั้งที่ ๑๖ ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 พฤศจิกายน 2564 RSS